Actieplan Asbestafbouw 2023 (met SALV en SERV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
25 jan 2024
Productnummer
2024-003

Minaraad, SALV en SERV brachten samen advies uit over het ontwerp Actieplan Asbestafbouw 2023. Dit ontwerp van actieplan bevat – nieuwe en bijgestelde – voorstellen inzake het verzekeren van een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Het voorliggende plan bouwt verder op het actieplan dat de Vlaamse regering in 2018 goedgekeurde.

De Raden verwelkomen het beleidsinitiatief evenals de verderzetting van sectorprotocollen die de asbestafbouw financieel ondersteunen. De Raden appreciëren dat het actieplan een aantal aanbevelingen uit het voorgaande gezamenlijk advies meeneemt – dat voorgaande advies had betrekking op het actieplan van 2018. Er zijn echter nog een aantal elementen waar de Raden aandacht voor vragen, zoals een betere bescherming van huurders, een jaarlijkse voortgangsrapportage, een uitbreiding van de inventarisatieverplichting van asbest naar verhuur van risico-woningen en een gefaseerde verwijderingsplicht voor residentiële risico-woningen.
 
Daarnaast vragen de Raden om een meer concreet tijdspad, vestigen ze de aandacht op de asbestveiligheid van infrastructuur, bepleiten ze opleidingen voor deskundigen, wijzen ze op de nood om de stortcapaciteit beter in kaart te brengen, en bespreken ze nog aspecten van handhaving en betaalbaarheid voor de burger.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Ine Baetens Ine Baetens
: Functie adjunct v.d. directeur (afval, materialen, circulaire economie)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres ine.baetens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 34

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Pieter De Graef
: Organisatie SALV
: E-mailadres pdgraef@serv.be
: Telefoon 02 20 90 138


Downloads