Wijziging Vlaremtrein 2023

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
25 jan 2024
Productnummer
2024-005

De Minaraad werd gevraagd om advies te leveren over de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft kunststof granulaat, brandstoffen en brandbare vloeistoffen, de opslag van gevaarlijke producten en particuliere stookolietanks.

De Minaraad ondersteunt de doelstelling om verontreiniging te beperken door voorwaarden te voorzien om de risico’s op verlies van kunststof granulaat te beheersen en actualisatie van de regelgeving  voor de opslag van brandstoffen en gevaarlijke stoffen, maar wenst met dit briefadvies twee bemerkingen te formuleren betreffende het tijdspad en administratieve complexiteit.

De Minaraad vraagt om bij de procedure van de VLAREM-wijziging aandacht te hebben voor de nog lopende initiatieven. Zowel op Europees niveau als op Vlaams niveau (BBT-studie) zijn initiatieven lopende die hoogst waarschijnlijk zullen leiden tot nieuwe elementen die nog niet meegenomen zijn in het huidige voorstel.

Wat betreft de (opslag van) brandbare en gevaarlijke stoffen, vraagt de Minaraad om bij het opleggen van verplichtingen omtrent de gegevens op de kenplaat, rekening te houden met de momenteel in de industrie gebruikte standaarden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Ine Baetens Ine Baetens
: Functie adjunct v.d. directeur (afval, materialen, circulaire economie)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres ine.baetens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 34

Downloads