Standpuntbepaling Europese verordening verpakkingsafval

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
23 nov 2023
Productnummer
2023-043

De Minaraad is voorzichtig positief over het voorstel van de Europese Commissie betreffende verpakkingen en verpakkingsafval, maar vraagt wel aandacht voor het behoud van de bestaande, goed werkende systemen die toegepast worden in Vlaanderen, zoals de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) en de intergewestelijke aanpak van bedrijfsmatige verpakkingen.
 
De Minaraad is er ook positief over dat gekozen werd voor een verordening en ondersteunt het Vlaams standpunt om in het voorstel naast ‘interne markt’ ook ‘leefmilieu’ als een rechtsgrondslag in te schrijven. Hierdoor wordt er eindelijk ingezet op een harmonisatie van het afvalbeheer tussen de verschillende lidstaten. Daarnaast benadrukt de Raad het belang van coherentie met andere regelgeving zoals REACH.
 
De Raad onderschrijft eveneens de in de regeringsmededeling geformuleerde vraag om, voor de afgeleide regelgeving die nog moet worden opgesteld, de bevoegdheden die aan de Commissie worden overgedragen beter te omschrijven, met duidelijke scope, inhoud en termijnen. Tot slot schaart de Minaraad zich achter de vraag van de Vlaamse Regering om de nodige aandacht te schenken aan de mogelijke economische impact op de Vlaamse KMO’s.
 
Met dit briefadvies gaat de Minaraad iets dieper in op de topics ‘preventie’, ‘recycleerbaarheid’, ‘composteerbaarheid’, ‘statiegeld’ en ‘etikettering’, telkens met een focus op de te verwachten (of te vermoeden) impact op de Vlaamse context.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Ine Baetens Ine Baetens
: Functie adjunct v.d. directeur (afval, materialen, circulaire economie)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres ine.baetens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 34

Downloads

Briefadvies Standpuntbepaling Europese verordening verpakkingsafval

Download (grootte: 304.3 KB, type: application/pdf)