Vlaams klimaatbeleidsplan en energiebeleidsplan 2021-2030 (met SERV en SALV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
05 okt 2018
Productnummer
2018-024

Op 20 juli 2018 werden het ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 en het ontwerp Vlaams energieplan 2021-2030, onder de vorm van twee conceptnota’s, goedgekeurd op de Vlaamse Regering. Deze plannen vormen de Vlaamse bijdragen voor het Nationaal Klimaat- en Energieplan 2030 (NKEP). De voorbereiding van dat nationaal klimaat- en energieplan 2030 kadert in een Europese Verordening voor de lidstaten om tegen 31 december 2018 een ontwerp NKEP voor 2021-2030 op te maken als deel van een Europese bijdrage aan het Verdrag van Parijs. 

De SERV, SALV en Minaraad hebben voor beide conceptnota’s een gezamenlijk advies opgesteld. De algemene conclusie luidt dat de plannen extra acties, centen, cijfers en draagvlak nodig hebben om de energie- en klimaattransitie naar een koolstofarme maatschappij op het juiste spoor te kunnen zetten en om zo de doelstellingen van het Verdrag van Parijs mee te realiseren. Er zijn namelijk duidelijke indicaties dat de intenties en acties uit de plannen zullen tekortschieten: de uitdagingen zijn bijzonder groot ten opzichte van de evoluties in het verleden en er worden in verhouding tot de uitdaging wellicht onvoldoende nieuwe maatregelen of versterkingen van bestaande maatregelen voorgesteld. 

De SALV, Minaraad en SERV vragen concreet om de plannen én het beleid al in deze legislatuur krachtiger te maken. Dat kan door een stevigere onderbouwing, betere processen en een paar forse versnellers voor de transitietrein. De raden adviseren hierbij om vooral in te zetten op de kilometerheffing voor alle voertuigen, de versnelde energierenovatie van woningen en het wegwerken van hinderpalen voor hernieuwbare energie. Ook suggereren de raden om nieuwe of hernieuwde acties te verkennen die als doel hebben huishoudens aan te zetten hun totale koolstofvoetafdruk te verminderen alsook bedrijven op positieve manier te stimuleren tot klimaatvriendelijke processen en acties. Verder vinden de raden dat de plannen efficiënter moeten inzetten op een lange termijn sociaal-economische strategie, de overgang naar een klimaatvriendelijker voedselsysteem, de transitie naar een circulaire economie – ook binnen de andere belendende beleidsdomeinen, het beheer van koolstofvoorraden in het kader van een LULUCF-beleid en de digitalisering. 

De drie adviesraden willen in de nabije toekomst graag actief meewerken aan de nadere onderbouwing en voorbereiding van het energie- en klimaatbeleid en aan de organisatie van overlegprocessen hieromtrent.

 

Coördinator
: Naam Annemie Bollen
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres abollen@serv.be
: Telefoon 02 209 01 00

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37

: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16


Downloads

Vlaams klimaatbeleidsplan en energiebeleidsplan 2021-2030

Download (grootte: 1007.5 KB, type: application/pdf)