Decretale mist over digitale meters (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
03 okt 2017
Productnummer
2017-023

De decretale uitwerking van de digitale meteruitrol zit wat ‘in de mist’. De SERV en de Minaraad vragen de Vlaamse Regering in een gezamenlijk advies om haar plannen o.a. rond databeheer beter toe te lichten en breder te kaderen. Alternatievenonderzoek via een RIA of een KBA moet aantonen dat de gekozen opties de beste zijn. Juridisch-technische bijstelling moet zorgen voor ‘rijpe’ decreetteksten.

Concreet vragen de raden om naast het voorgestelde databeheermodel ook modellen te overwegen zonder afzonderlijke ‘databeheerder’ en met ‘open data’ met respect voor de bescherming van privacy en mededinging. Ook moet werk gemaakt worden van een sterke, liefst sector- en beleidsniveauoverschrijdende dataregulator. Inzake de plaatsing van digitale meters moet ook een opt-out bekeken worden, waarbij (sommige) gebruikers (in bepaalde gevallen) het recht hebben om een digitale meterplaatsing te weigeren en/of de communicatiefunctie ervan ten dele te laten uitschakelen.

Meer duidelijkheid is nodig over de compensatieregeling die het voorontwerp voorstelt voor kleinschalige PV-installaties. Voor bestaande PV-installaties moet bekeken worden of de voorgestelde compensatieregeling voldoende investeringszekerheid biedt en of die de kosten-batenverhouding voor digitale meters in dit segment niet te zeer verslechtert. Voor nieuwe PV-installaties moet de Vlaamse Regering dringend uitklaren met welke instrumentenmix de doelstellingen inzake zonne-energie gerealiseerd worden rekening houdend met de digitale meteruitrol.

De regelingen om certificatensteun te begrenzen en om geen steun te geven bij negatieve prijzen moeten verder verduidelijkt worden in een decretale tekst rekening houdend met de nood aan investeringszekerheid.

Coördinator
: Naam Annemie Bollen
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres abollen@serv.be
: Telefoon 02 209 01 00

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32


Downloads

Decretale mist over digitale meters

Download (grootte: 1.9 MB, type: application/pdf)