Wijziging Energiebesluit sociale en REG-openbaredienstverplichtingen

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
02 dec 2021
Productnummer
2021-028

Eind oktober 2021 ontving de Minaraad een adviesvraag inzake het ontwerp tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale en de REG-openbaredienstverplichtingen (ODVs). 

De Raad steunt het inhoudelijke doel om na te gaan hoe de digitale meter beter benut kan worden door de consument. Maar de Minaraad vraagt aan de Vlaamse Regering om een kerntakendebat te voeren dat ervoor moet zorgen dat netbeheerder Fluvius zich maximaal kan concentreren op zijn kerntaak, namelijk een goed werkend distributienet. 

In opvolging hiervan vraagt de Minaraad ook aan de Vlaamse regering om dringend de sociale- en REG-openbaredienstverplichtingen, waarvan de uitvoering tot op heden wettelijk ten laste komt van de netbeheerder, terdege te evalueren en uit de factuur te halen. De kosten hiervan bedragen 1,2 miljard euro per jaar en worden momenteel bijna uitsluitend doorgerekend via de elektriciteitsfactuur. Dit gegeven vormt niet alleen een belangrijke hinderpaal voor de betaalbaarheid van de energiefactuur maar ook voor de transitie naar groene warmte en de elektrificatie op basis van groene stroom.

Mogelijkheden om SODV’s af te bouwen bij de distributienetbeheerder en dus uit de factuur halen, zijn volgens de Raad: 1) het overhevelen van de financieringslast ervan naar de algemene middelen en 2) een herverdeling van deze financieringslast over verschillende energievectoren (niet alleen aardgas, maar ook stookolie, LPG, kolen en elektriciteit). Hoe dan ook mag een dergelijke heroriëntatie niet ten nadele zijn van de sociale doelgroep.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Advies wijziging Energiebesluit sociale en REG-openbaredienstverplichtingen

Download (grootte: 225.7 KB, type: application/pdf)