REG openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2011

SERV en Minaraad waarderen dat de Vlaamse Regering de openbare dienstverplichtingen van netbeheerders voor rationeel energiegebruik (REG) verbetert. Zij gaan akkoord met de afschaffing van resultaatsverplichtingen, op voorwaarde dat de gerealiseerde energiebesparingen getoetst worden aan energiebesparingsdoelstellingen. In de toekomst worden enkel nog actieverplichtingen opgelegd. Die moeten beter onderbouwd en verfijnd worden en beter kaderen in een ambitieuze energie-efficiëntiestrategie. In hun advies geven SERV en Minaraad hun basisvisie voor zo'n strategie.

SERV en Minaraad gaan akkoord met de afschaffing van de resultaatsverplichtingen voor netbeheerders voor de bevordering van rationeel energiegebruik (REG). Netbeheerders moeten voortaan enkel nog REG-maatregelen uitvoeren via actieverplichtingen. Dat zorgt voor meer uniformiteit en transparantie. Wel moeten de REG-actieverplichtingen regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd worden zodat zij daadwerkelijk de indicatieve gekwantificeerde doelstellingen halen. Ze moeten ook efficiënt zijn zodat hun impact op de nettarieven niet hoger is dan nodig. Over de financiering van het REG-beleid moet dringend een debat komen.

De raden waarderen de inspanningen van de Vlaamse Regering om de REG-openbare dienstverplichtingen te verbeteren. Een betere onderbouwing en verfijning van sommige REG-maatregelen is nodig. De raden doen in dit advies concrete voorstellen. De focus ligt vandaag te veel op premies. Die moet geleidelijk evolueren naar een meer gedifferentieerd instrumentenpakket, dat beter aansluit bij wat de diverse doelgroepen en hun gebouwen precies nodig hebben.

Dat veronderstelt een betere beleidsonderbouwing en een langetermijnvisie. Daarvoor is een versterkte energie-administratie nodig, die samen met andere beleidsdomeinen en -niveaus de opwaardering van het gebouwenpark kan begeleiden en monitoren.

SERV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam Mohamed Al Marchohi
: Organisatie SERV
: E-mailadres mamarchohi@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Gezamenlijk advies met SERv over REG openbaredienstverplichtingen

Download (grootte: 924.7 KB, type: application/pdf)