Actieplan Energie-efficiëntie 2008-2016 (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2011

In uitvoering van de Europese richtlijn betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten heeft het Vlaams Energie-Agentschap (VEA) een ontwerp actieplan ‘energie-efficiëntie’ voor de periode 2008-2016 opgemaakt. Over dit ontwerp actieplan zal naar verluidt geen formele adviesvraag worden gesteld. Niettemin wensen de sociale partners naar aanleiding van dit dossier in het bijgevoegde advies enkele aandachtspunten voor het energie-efficiëntiebeleid te formuleren.

Een belangrijke vaststelling in het advies is dat het opgemaakte actieplan heel wat werk heeft gevergd van VEA, zowel voor het uitvoeren van de (theoretische) berekeningen als voor de redactie van het plan. De praktische en beleidsmatige meerwaarde van het actieplan is echter beperkt. Het gaat meer om een rapportage en inschatting van de resultaten van lopend en reeds gepland beleid dan om een actieplan dat op basis van een grondigere evaluatie van het gevoerde energie-efficiëntiebeleid de bakens uitzet voor de toekomst. Nochtans is daar volgens de SERV grote nood aan met het oog op een ambitieuzer, effectiever en efficiënter energie-efficiëntiebeleid.

Dit advies is tot stand gekomen in overleg met de milieubeweging (BBL). Het advies werd op 1 juni 2011 mee onderschreven door de Minaraad.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Gezamenlijk advies met SERV over ontwerp actieplan energie-efficiëntie 2008-2016

Download (grootte: 90.6 KB, type: application/pdf)