Besluit diepe ondergrond (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
28 apr 2011

Het ontwerpbesluit diepe ondergrond regelt de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 8 mei 2009 over de diepe ondergrond. Dat decreet bevat regels voor het opsporen en het winnen van koolwaterstoffen en voor de geologische opslag van koolstofdioxide. Het ontwerpbesluit bevat voornamelijk nadere procedurele regels voor het opsporen en het winnen van koolwaterstoffen, maar gaat niet in op de regeling voor het gunnen van de geologische opslag van koolstofdioxide. Hiertoe ontbreekt momenteel de noodzakelijke expertise. Het ontwerp voorziet wel een regeling voor CO2-opslaglocaties, CO2-transportfaciliteiten en CO2-afvang.

SERV en Minaraad vragen onder meer dat de regeling van de vergoedingen, die de houder van een winningsvergunning voor koolwaterstoffen moet betalen aan het Vlaamse Gewest, nader wordt bekeken. Er moet tevens worden nagegaan of geen administratieve lastenverlaging mogelijk is door sommige procedures en administratieve voorschriften te vereenvoudigen. Ook de afstemming met de MER-reglementering vergt verdere verduidelijking.

SERV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Downloads

Gezamenlijk advies met SERV over het besluit diepe ondergrond

Download (grootte: 285.6 KB, type: application/pdf)