VLAREM-trein 2012: omzetting richtlijn industriële emissies (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
21 feb 2013
Productnummer
2013-016

De Minaraad, SERV en SALV vinden de VLAREM-trein 2012 een stap voorwaarts voor het milieubeleid, o.a. door de betere verankering van BBT-conclusies, emissieniveaus die gekoppeld zijn aan BBT en door de grotere inzagemogelijkheden. Niettemin hebben de raden nog enkele opmerkingen en vragen.

De raden vragen dat de bijkomende jaarlijkse rapporteringen op een pragmatische en flexibele manier geïntegreerd worden in het bestaande jaarlijkse IMJV. Overleg met de bedrijven over de wijze waarop is aangewezen.

De raden vragen bijkomende inspanningen voor een snelle en gestructureerde doorvertaling van deze BBT-conclusies in VLAREM en de milieuvergunningen. In het verleden liet de implementatie van de BBT-aanbevelingen in VLAREM in sommige gevallen lang op zich wachten.

De raden vinden het positief dat er aandacht is voor nieuwe technieken, de zogenaamde technieken in opkomst, en menen dat in Vlaanderen de ecologiepremie en andere ondersteuningsmechanismen een belangrijke rol kunnen spelen om innovatie en nieuwe technieken te bevorderen.

Omwille van de emissiegrenswaarden zullen bepaalde stookinstallaties op biomassa moeten overgaan tot het installeren van technologieën voor het reduceren van NOx en stof . De Vlaamse Regering werkt momenteel aan een steunmechanisme voor nuttige groene warmte. De raden herhalen hun vraag uit het advies Groene Warmte om steun voor projecten te overwegen die door de vereiste investeringen in rookgasreiniging niet (meer) rendabel zijn voor zover toegelaten binnen de EU-regelgeving.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

VLAREM-trein 2012: omzetting richtlijn industriële emissies

Download (grootte: 94.2 KB, type: application/pdf)