Machtigingsdecreet coördinatie en codificatie waterwetboek

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
16 feb 2017
Productnummer
2017-005

Minaraad en SERV werden om advies gevraagd over het voorontwerp van machtigingsdecreet aangaande de coördinatie en codificatie van de waterwetgeving. Zij beslisten tot een gezamenlijk advies. De Raden verwelkomen het initiatief, vinden het terecht dat een deadline wordt bepaald en zijn akkoord met de integratie in het Decreet Integraal Waterbeleid via een uitbreiding met vier nieuwe hoofdstukken.

Ze wijzen op het ontbreken van bepaalde delen van de waterwetgeving die deels later in (een) nieuwe procedure(s) moeten leiden tot een volledig waterwetboek. Maar de captatie van oppervlaktewater zou beter in de voorliggende machtiging meegenomen worden. De Raden vragen ook duidelijkheid voor het geval inconsequenties tussen wetten en decreten zouden opduiken. Ze vragen ook een duidelijke motivatie en documentatie van de coördinatie.

De Raden stemmen ook in met de inhoudelijke wijzigingen die bij decreet met de machtiging worden doorgevoerd, mits een controle op correctheid en volledigheid en mits een aantal concrete bijstellingen.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Machtigingsdecreet coördinatie en codificatie waterwetboek

Download (grootte: 202.7 KB, type: application/pdf)