Luchtkwaliteitsplan en uitstelaanvraag voor de normen van NO2

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
17 nov 2011
Productnummer
2011-074

De Vlaamse Regering probeert uitstel te bekomen bij de Europese Commissie voor de grenswaarden van NO2 tegen 2015. Maar uitstel met vijf jaar is slechts mogelijk op voorwaarde dat een luchtkwaliteitsplan wordt opgesteld. De uitstelaanvraag en een ontwerp van luchtkwaliteitsplan werden aan verschillende adviesraden voorgelegd, waaronder de Minaraad.

De Raad onderschrijft het advies van de mobiliteitsraad (MORA), maar formuleert ook enkele additionele opmerkingen. Hij wijst in de eerste plaats op de negatieve impact van NO2 op de gezondheid van mens en dier en op de vegetatie. Vervolgens benadrukt hij de nood aan een jaarlijkse monitoring van de transitie naar een groen wagenpark. De Raad pleit ook voor bijkomende maatregelen indien mocht blijken dat het aandeel dieselvoertuigen bij nieuw ingeschreven wagens onvoldoende afneemt.

De Minaraad keurde het briefadvies goed, maar Boerenbond, Voka en UNIZO onthielden zich.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Luchtkwaliteitsplan en uitstelaanvraag voor de normen van NO2

Download (grootte: 50.2 KB, type: application/pdf)