Besluit tot aanpassing van Vlarem I en II wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
29 sep 2011

De Vlaamse Regering is bezorgd over de toenemende gehoorschade bij jongeren als gevolg van de blootstelling aan luidruchtige muziekactiviteiten. Daarom stelt de regering voor om vanaf 2012 geluidsnormen voor muziekactiviteiten op te leggen via Vlarem. De Minaraad ondersteunt deze aanpak maar wijst onder meer op de noodzaak aan draagvlak, de financiële en administratieve impact van de regelgeving, de nood aan zichtbaarheid van de gemeten decibels voor het publiek en de sensibilisering van de jongeren.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Downloads

Advies over geluidsnormen voor muziek

Download (grootte: 133.6 KB, type: application/pdf)