Omzetting richtlijn industriële emissies

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
17 nov 2011
Productnummer
2011-073

Minaraad en SERV ontvingen de adviesvraag over de omzetting van de richtlijn industriële emissies (RIE). De richtlijn bevat regels voor een geïntegreerde preventie en voor de bestrijding van verontreiniging door industriële activiteiten om de milieukwaliteit en de gezondheid van de mens te beschermen. Het bestaande decretale kader blijkt niet volledig toereikend om de RIE volledig om te zetten in Vlarem I, Vlarem II, Vlarebo en het milieuhandhavingsbesluit. Het voorontwerp van decreet voert daarom de nodige decretale wijzigingen door. Aangezien ongeveer de helft van de bedrijven waarop deze richtlijn betrekking heeft, landbouwbedrijven zijn, besloot de SALV zich op eigen initiatief aan te sluiten.

De raden stellen vast dat de decretale aanpassingen zich beperken tot wat strikt noodzakelijk is om de richtlijn industriële emissies toe te passen. De raden vragen echter om het concept van integrale milieuvoorwaarden te evalueren en om BBT-conclusies snel en gestructureerd te vertalen in Vlarem.

Minaraad, SERV en SALV keurden het gezamenlijke briefadvies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Gezamenlijk briefavies over de RL Industriële emissies

Download (grootte: 41.1 KB, type: application/pdf)