26 mrt 2015

Een grondwaterbeleid voor het beheer en herstel van de grondwatervoorraden in Vlaanderen

Oriëntatiemoment Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Datum: 26 mrt 2015
Tijd: 10:30 tot 12:20 uur

Doelstelling:

De toelichtingen sloten aan bij wat de Minaraad, SERV en SALV hierover in hun advies over het ontwerp SGBP II verklaarden. Ze stelden vast dat het beleid er op gericht is om het onttrekken van grondwater en in het bijzonder de winning van grondwater uit bepaalde grondwaterlagen af te bouwen.

Het doel is om de onttrekking in evenwicht te brengen met de draagkracht van de grondwaterlagen en zo de grondwaterlichamen in een goede kwantitatieve toestand te krijgen. Die afbouw moet, volgens de Raden, voldoende voorspelbaar zijn, en gepaard gaan met flankerende maatregelen om de economische leefbaarheid voor de betrokken gebruikers te vrijwaren. Daarom moet dit beleid voorbereid worden in overleg met de betrokkenen en dient het te vertrekken van de meest recente gegevens inzake de vergunde debieten. De zorg is immers om noch een te streng noch een te soepel beleid te voeren.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Agendapunten

 • Verwelkoming

  Tijd: 10:30 tot 10:35u

 • Bescherming en herstel van de grondwatervoorraden

  Spreker(s): Christian Leflere en Jo Baele, Rekenhof

  Tijd: 10:35 tot 11:05u

  application/pdf Presentatie Rekenhof application/pdf, 616.3 KB
 • Is er nog grondwater in Vlaanderen?

  Spreker(s): Didier D’hont, VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)

  Tijd: 11:05 tot 11:30u

  application/pdf Presentatie VMM application/pdf, 869.7 KB
 • Broodjeslunch

  Tijd: 11:50 tot 12:20u