11 jun 2015

Ontwikkeling stroomgebiedbeheerplannen en Adaptatiebeleid in Vlaanderen

Oriëntatiemoment Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Datum: 11 jun 2015
Tijd: 09:30 tot 12:45 uur

iCalplaats de gebeurtenis in je agenda

Doelstelling:

Van midden tot eind 2014 liep het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen van Schelde en van Maas. Tijdens dit openbaar onderzoek werden tal van opmerkingen geformuleerd en brachten de strategische adviesraden Minaraad, SERV en SALV een gezamenlijk advies uit.

Inmiddels werden die opmerkingen door de CIW verwerkt. De vraag die overal opduikt is welke aanvullingen en heroriënteringen in de stroomgebiedbeheerplannen zijn goedgekeurd.

Na de goedkeuring van het Vlaams Adaptatieplan 2013-2020 is de aandacht een beetje weggeëbd. Nochtans blijft de problematiek even prangend als toen. Het is bijgevolg een geschikt moment om eens te kijken hoe ver het adaptatiebeleid in Vlaanderen is gevolgd.

 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Agendapunten

 • Verwelkoming

  Tijd: 09:30 tot 09:35u

 • Ontwikkeling van de stroomgebiedbeheerplannen in Vlaanderen na het openbaar onderzoek

  Spreker(s): Veronique Van Den Langenbergh , Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

  Tijd: 09:35 tot 10:20u

 • Vragenronde

  Tijd: 10:20 tot 10:50u

 • Vragenronde

  Tijd: 11:30 tot 12:00u

 • Broodjeslunch

  Tijd: 12:00 tot 12:45u