05 dec 2014

Conferentie Luchtkwaliteit 2014

Oriëntatiemoment Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Datum: 05 dec 2014
Tijd: 08:30 tot 16:30 uur

Deelnemerslijst


 PROGRAMMA

 • 08.30u Onthaal
   
 • 09.00u Verwelkoming dagvoorzitter

   Lieze Cloots, BBL (Voorzitter SAR Minaraad)

 • 09.10u Keynote speech en vragenronde

   Hans Bruyninckx, Directeur Europees Milieuagentschap
 presentatie

 videoverslag

 • 10.10u Koffiepauze
   
 • 10.30u Sessie 1: Van monitoring en meting naar kosten en baten


De ochtendsessie gaf enerzijds een overzicht over monitoring, meting en modellering en anderzijds over kosten en baten. 
Het luik monitoring, meting en modellering gaf een antwoord op de volgende vragen: Hoe scoort de luchtkwaliteit in Vlaanderen? Wat zijn de trends? Wat is het aandeel van specifieke bronnen zoals houtverbranding, 2-taktmotoren, scheepvaart, … Is Vlaanderen een netto-importeur van verontreiniging? Volstaat het huidige meetnet? Welke modellen worden gebruikt? In het tweede luik van de sessie kwamen vragen aan bod zoals: Welke kosten en baten worden in rekening gebracht? Wat is de impact op gevoelige groepen? Welke maatregelen zijn er nodig om kwetsbare groepen te beschermen?

Sprekers: 
- Edward Roekens 
(VMM): Luchtkwaliteit – meten en evalueren
 presentatie

 videoverslag

- Wouter Lefebvre (VITO): Luchtkwaliteitsmodellering: waarom? 
 presentatie

 videoverslag

- Bob Nieuwejaers (LNE): Kosten en baten van het EU-luchtbeleid 
 presentatie

 videoverslag

- Ben Nemery (KUL):
Luchtverontreiniging: Hoe relevant? Voor wie in het bijzonder? 
 presentatie

 videoverslag

Panelleden: Frans Fierens (IRCEL)  presentatie, Roeland Samson (UA), Ilse Loots (UA), Danielle van Kalmthout (Gezinsbond)
 videoverslag debat

 • 12.30u Lunch

 • 13.30u Parallelle sessies


Sessie 2: Europees/regionaal beleid (in samenwerking met VLEVA)

De focus van deze sessie lag op het Europees en regionaal beleid. Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond het voorstel van de NEC-richtlijn? Hoe lopen de onderhandelingen? Welke aanpassingen worden verwacht?  Welke maatregelen neemt Vlaanderen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Hoe ver staan de Vlaamse analyses van de aankomende NEC-richtlijn? Hoe pakken ze de problematiek aan in Nederland? Wat houdt het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit in?

Sprekers:
- Thomas Verheye (EC): The EU Air Policy Review & Package 
 presentatie

 videoverslag

- Mirka Van der Elst en Steven Lauwereins (LNE): Vlaams beleid luchtkwaliteit
Herziening NEC-richtlijn 
 presentatie

 videoverslag Mirka Van der Elst

 videoverslag Steven Lauwereins

- Anneke Smilde (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederland): Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
 presentatie

 videoverslag

Panelleden: 

Mark Demesmaeker (NVA),  Johan Malcorps (Groen!), Jos Dings (Transport & Environment), Thomas Verheye (EC)
 videoverslag debat 


Sessie 3: lokaal beleid

Deze sessie was gewijd aan het lokaal beleid. Hoe kunnen lokale besturen bijdragen tot een betere luchtkwaliteit? Welke lokale initiatieven zijn er? Welke maatregelen worden getroffen? Hoe pakken we hotspots zoals havens aan? Welke maatregelen worden genomen in de andere Europese havens? Hoe is de situatie bij Nederlandse gemeenten? Hoe waarborgt Nederland dat de doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald? Wat houdt het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in?

Sprekers: 
- Lieslotte Wackenier (LNE): Luchtkwaliteit: hoe kunnen lokale overheden het verschil maken?
 presentatie

 videoverslag

- Malte Siegert (NABU): Clean air in ports
 presentatie

 videoverslag

- Mark Wilmot 
(Teamleider AERIUS, Nederland): PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)
 presentatie

 videoverslag

Panelleden: Elena Bondarouk (Universiteit Nijmegen), Tine Heyse (Stad Gent), Alex Verhoeven (VVSG), Erik Grietens (BBL)
 videoverslag paneldebat

 • 15.30u Slotspeech

   Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
 toespraak

 videoverslag toespraak Minister

 • 15.45u Conclusies door dagvoorzitter

   Lieze Cloots, BBL (Voorzitter SAR Minaraad)
 videoverslag conclusies Voorzitter

 • 15.50u Afsluitende receptie met hapjes

 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Agendapunten

 • Conferentie luchtkwaliteit 2014

  Tijd: 08:30 tot 16:30u