Decreet aansturing Aquafin (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
10 mrt 2022
Productnummer
2022-003

De Vlaamse regering wil Aquafin responsabiliseren met een resultaatgerichte aansturing en sterk vereenvoudigde procedures die worden verankerd in een samenwerkingsovereenkomst.

Minaraad en SERV steunen dit initiatief. In hun advies over het voorontwerp van decreet dat de nieuwe aansturing van Aquafin regelt, formuleren ze enkele verbetervoorstellen. De effectiviteit kan versterkt worden door een koppeling te voorzien tussen het investeringsplan van Aquafin en de doelstellingen van de stroomgebiedbeheerplannen. De efficiëntie (kostenbesteding) zou beter moeten gegarandeerd worden door een combinatie van de kwaliteit van autocontrole, een kwaliteitsvolle invulling van de externe controle door VMM en parlementair toezicht.

De raden vragen om de rol van Aquafin in de circulaire economie, de energietransitie en klimaatadaptatie te verbeteren. Daarbij is afstemming met de herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater noodzakelijk.

De raden dringen aan op voldoende overleg en afstemming tussen bovengemeentelijke en gemeentelijke opdrachthouders. Mogelijke belangenconflicten moeten hierbij vermeden worden. Tenslotte wijzen de raden op noodzakelijke vervolgstappen voor de responsabilisering van de gemeentelijke rioolbeheerders.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Briefadvies Decreet aansturing Aquafin

Download (grootte: 373.9 KB, type: application/pdf)