Aanpassingen aan het verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
23 dec 2021
Productnummer
2021-031

Dit voorontwerp van besluit stelt beperkte wijzigingen voor aan de bestaande regelgeving inzake warrelnetten. De doelstelling is om de bestaande regelgeving inzake de warrelnetten beter handhaafbaar te maken en zo het risico op vangst en doding van de bruinvis en andere zeezoogdieren verder te beperken. 

De Raad ondersteunt deze doelstelling en meent dat dit een noodzakelijk gevolg is van de verplichtingen die voortvloeien uit de bescherming van de bruinvis onder de Habitatrichtlijn. De Raad heeft aldus geen opmerkingen over de concrete tekst en steunt het voorliggende voorstel. De raad vraagt wel om voldoende aandacht te hebben voor de handhaving, onder andere door opleidingen en goede afspraken tussen de verschillende instanties.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Downloads

Briefadvies aanpassingen aan het verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten

Download (grootte: 330.2 KB, type: application/pdf)