Verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten in de Vlaamse strandzone ter bescherming van zeezoogdieren

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
05 dec 2014
Productnummer
2014-037

Deze adviesvraag betreft een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende een verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten in de Vlaamse strandzone ter bescherming van zeezoogdieren. Hiermee wordt voorzien in een oplossing van het probleem van de bijvangsten van bruinvissen dat verbonden is aan het gebruik van kieuwnetten en warrelnetten door recreatieve vissers in de strandzone. De Minaraad staat achter deze beslissing, en vindt het bovendien positief dat de strandingen en eventuele nog voorkomende bijvangsten verder zullen worden gemonitord.

De Minaraad wijst op het belang van het toezicht en de handhaving in het kader van dit verbod, en dit vooral tijdens de eerstvolgende jaren. Daarom is het belangrijk dat deze problematiek als prioriteit zou worden opgenomen in het handhavingsprogramma van het ANB.

Tot slot vraagt de Minaraad om de optie voor het opmaken van een soortenbeschermingsprogramma voor deze soort (of voor zeezoogdieren in het algemeen) open te houden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Besluit van de Vlaamse Regering houdende een verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten in de Vlaamse strandzone ter bescherming van zeezoogdieren

Download (grootte: 34.7 KB, type: application/pdf)