Instrumenten van natuur- en bosbeleid i.f.v. instandhoudingsdoelstellingen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
25 okt 2012
Productnummer
2012-077

In dit advies wijst de Minaraad er op dat het natuur- en bosbeleid vermoedelijk te weinig middelen heeft om zonder meer het instandhoudingsdoelenbeleid waar te maken. In die context is een optimalisatie van de instrumenten (wetgeving, subsidies, enz.) alleszins aangewezen.

De Minaraad pleit met dit advies voor een snelle hervorming van het natuurrichtplan, en voor aansluitende regelgeving inzake de passende beoordeling. Er is een optimalisering nodig van de verwervingsoperaties en een uitbreiding van het instrumentarium t.b.v. de private natuurbeheerders. De Minaraad pleit voor meer doelgerichtheid in het bosbeheer, en voor een optimalisering van de instrumenten i.v.m. natuurwaarden in de landelijke ruimte. De rol van administratieve overheden moet verduidelijkt worden.

De Minaraad pleit ook voor een overzichtelijker regeling van de compenserende vergoedingen en voor een gedegen capaciteitsopbouw. De bescherming van de habitats en de soorten kan nog verder geoptimaliseerd worden. Tot slot moeten ook de kennisopbouw en de monitoring verbeterd worden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Instrumenten van natuur- en bosbeleid i.f.v. instandhoudingsdoelstellingen

Download (grootte: 888.2 KB, type: application/pdf)