PDPO II > III: overgangsregeling voor agromilieumaatregelen (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 okt 2013
Productnummer
2013-051

Het huidige PDPO (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling), PDPO II, loopt af op 31 december 2013 en wordt opgevolgd door PDPO III (1 januari 2014 tot 31 december 2020). Om de continuïteit van de agromilieumaatregelen te garanderen moet ingegrepen worden door middel van het invoeren van een overgangsregeling.

De SALV en Minaraad  vinden het positief dat een overgangsregeling voorzien wordt, op deze manier gaan de inspanningen die de voorbije jaren geleverd werden niet verloren en wordt ingezet op de continuïteit van het gevoerde agro-milieubeleid. Het is even wel onduidelijk waarom twee maatregelen (i.c. het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen & meststoffen in de sierteelt; en het behoud van variëteiten van hoogstamboomgaarden) niet meer opgenomen worden in PDPO III.

De Raden vragen dat voor nieuwe verbintenissen afgesloten in 2014 voor de biologische productiemethode ook de nodige continuïteit en zekerheid gegarandeerd wordt voor de landbouwers. Ze vragen ook om de overgangsregeling duidelijk te communiceren en om voor alle soorten maatregelen uit as 2 van PDPO II een overgangsregeling te voorzien.

SALV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Downloads

PDPO: overgangsmaatregelen agromilieumaatregelen

Download (grootte: 442.2 KB, type: application/pdf)