Code goede praktijk schadevoorkoming wild en beschermde soorten

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 okt 2013
Productnummer
2013-052

De Minaraad was in het verleden ook al voorstander van het goedkeuren van een code van goede praktijk als referentiekader om schade te voorkomen en is deze mening nog steeds toegedaan. De Raad stelt voor om “scary faces” toe te voegen als een bijkomende, mogelijke preventieve maatregel ten aanzien van wilde zwijnen en vraagt om de voorziene jaarlijkse evaluatie voldoende grondig uit te voeren, met name om te checken of de geselecteerde maatregel ook in de praktijk werkt in Vlaanderen.

De Raad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Code goede praktijk schadevoorkoming wild en beschermde soorten

Download (grootte: 24.1 KB, type: application/pdf)