Definitieve erkenningen van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
12 sep 2013
Productnummer
2013-037

Een regionaal landschap is een samenwerkingsverband tussen open ruimte gebruikers en overheden. Indien ze voldoen aan bepaalde criteria, opgelijst in het Natuurdecreet (1997) en het Besluit van de Vlaamse Regering omtrent Regionale Landschappen (1998), kunnen regionale landschappen erkend worden door de Vlaamse Regering. Dit houdt onder meer in dat ze subsidies kunnen krijgen voor personeel en werking. Om de erkenning te verkrijgen, dienen ze een erkenningsdossier in te dienen dat ter advies moet worden voorgelegd aan de Minaraad.

Op 2 en 3 juli 2013 ontving de Minaraad de adviesvragen over de definitieve erkenningen van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Beide adviesvragen werden gemeenschappelijk behandeld. De Minaraad toetste in haar advies de voorliggende dossiers af aan de wettelijke criteria voor definitieve erkenning en besluit dat beide regionale landschappen voldoen aan deze erkenningscriteria. Bijgevolg beoordeelt de Raad de adviesvragen gunstig.

Tot slot worden enkele aandachtspunten omtrent samenstelling van bestuursorganen herhaalt en formuleert de Minaraad een zevental aanbevelingen over de inhoud en methodiek van de soortenacties bij regionale landschappen in het algemeen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Definitieve erkenningen van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Download (grootte: 39.6 KB, type: application/pdf)