Jacht bij extreme winterse weersomstandigheden

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 okt 2011
Productnummer
2011-064

Zoals de Minaraad begin 2011 aankondigde in zijn advies over de organisatie van het jachtexamen en over de jachtvoorwaarden, brengt hij nu een advies op eigen initiatief uit over jacht bij extreme winterse weersomstandigheden. Om eenduidigheid en rechtszekerheid te verschaffen, vraagt de Minaraad om de jachtvoorwaarden aan te passen. De Raad pleit ervoor om de jacht op te schorten wanneer er een sneeuwtapijt ligt van 5 centimeter sneeuw. De sneeuwregeling moet gelden tot 24 uur na het vallen van de laatste vlok. Op die manier wordt het naspeuren van wild niet te gemakkelijk gemaakt. De Raad formuleert eveneens een aantal uitzonderingen.

De Raad stelt ook voor om bij vorst enkel de jacht op te schorten voor waterwild en dit wanneer de helft of meer van de oppervlakte van waterpartijen bevroren is. De Administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) neemt op advies van de provinciale directeur de beslissing tot opschorting van de jacht. De beslissing geldt per provincie. Deze regeling moet de rechtszekerheid garanderen en de handhaving op het terrein vergemakkelijken. De Minaraad vindt dat het ANB de voorgestelde maatregelen gedurende de komende winters moet evalueren vanuit een beleidsmatig oogpunt, het INBO kan een rol spelen bij de evaluatie vanuit een wildbeheersoptiek.

De Minaraad keurde het briefadvies op eigen initiatief unaniem goed.

Downloads

Briefadvies over jacht extreme winterse weersomstandigheden

Download (grootte: 41.9 KB, type: application/pdf)