De vrijstelling van een stedenbouwkundige vergunning voor de jachtkansel

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 okt 2011
Productnummer
2011-067

Jagers maken intensief gebruik van de jachtkansel of hoogzit om te jagen op reeën en wilde zwijnen. Dit zijn tijdelijke constructies die de jager tijdens het jagen overzicht verleent over het terrein zonder dat hij zelf door het wild waargenomen wordt. Volgens de huidige regelgeving moet een jager voor elk type hoogzit een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. In de realiteit is een hoogzit maar enkele jaren in gebruik. Daarna verplaatst de jager hem naar andere locaties of jachtterreinen. De Minaraad stelt dan ook voor om jachtkansels (hoogzitten) vrij te stellen van de verplichting tot aanvraag van stedenbouwkundige vergunning omdat het om tijdelijke constructies gaat en omdat die constructies de veiligheid voor de omgeving ten goede komen. Tegelijk vraagt de Raad om het begrip "jachtkansel" goed te definiëren.

De Minaraad keurde het briefadvies op eigen initiatief unaniem goed.

Downloads