Subsidiëring van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 mei 2021
Productnummer
2021-012

Op 7 mei 2021 ontving de Minaraad uw adviesvraag inzake het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur.

De Minaraad verwelkomt deze wijzigingen maar maakte met dit briefadvies enkele opmerkingen inzake de timing van de subsidiëring en de gebruikte definitie.

Meer algemeen met betrekking tot het geïntegreerd natuurbeheer, wijst de Minaraad er op dat Minaraad en SALV, in hun gezamenlijk advies 2017|003 van 26 januari 2017 over de subsidiëring van het geïntegreerd natuurbeheer, vroegen “om te voorzien in een voortschrijdende evaluatie, telkens na één werkingsjaar, tot een volledige beleidscyclus is afgerond.”, en dit vanwege het ingrijpend karakter van de toen doorgevoerde wijzigingen. Een dergelijke evaluatie werd destijds evenwel niet in het besluit verankerd. De Minaraad herhaalt hierbij deze vraag, alsook de vraag naar de opmaak van een algemeen evaluatierapport dat voor advies aan de Raad kan worden voorgelegd.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37


Downloads

Advies subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur

Download (grootte: 202.0 KB, type: application/pdf)