Drie dossiers instandhoudingsdoelstellingen van Vogelrichtlijngebieden (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
15 sep 2016
Productnummer
2016-020

De Raden hebben de voor advies voorgelegde dossiers behandeld.

Voor de adviesvraag inzake de speciale beschermingszone ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ hebben ze geen additionele bedenkingen.

Voor de adviesvraag inzake de speciale beschermingszone ‘De Kuifeend en Blokkersdijk – deel De Kuifeend’ vragen de Raden om het dossier aan te passen, conform de gemaakte afspraken in de verschillende overleggroepen.

Voor de adviesvraag inzake de speciale beschermingszone ‘Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer’ doen de Raden een iets uitgebreidere aanbeveling.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Advies over drie dossiers instandhoudingsdoelstellingen van Vogelrichtlijngebieden

Download (grootte: 197.5 KB, type: application/pdf)