Besluit bosbehoudsbijdrage en procedure ontbossen ruimtelijk bedreigde bossen (boscompensatie)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
15 sep 2016
Productnummer
2016-022

De Minaraad gaat ervan uit dat beide benaderingen relevant zijn, ook gegeven de ecologische compensatiefactor.

Over de wenselijke hoogte van de bosbehoudsbijdrage hebben de partners in de Minaraad verschillende standpunten ingebracht.

De Raad vraagt evenwel een evaluatie van deze regeling om de vijf jaar op basis van een aantal duidelijke criteria, evenals een overzicht van de uitgevoerde aankopen en bebossingen in de diverse planologische bestemmingen. De Minaraad vraagt tevens om te verduidelijken waarom de indexering, waarvan sprake in de bisnota, niet in het ontwerpdecreet werd opgenomen.

Inzake de toekomstige opvolging van de boscompensatieregeling verwijst de Minaraad naar de aanbevelingen van het Rekenhof en vraagt de Raad tevens voldoende aandacht voor het principe van zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de herbebossingen.

De Minaraad vraagt of er voor de betrokken eigenaar voldoende procedurele garanties zijn en wat de gevolgen zijn indien een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan niet binnen de twee jaar voorlopig wordt vastgesteld.

De Minaraad vraagt om, conform het plan van aanpak ruimtelijke bedreigde bossen, ook in te zetten op planologische initiatieven. De Minaraad wijst hierbij ook op het belang van een gedegen opvolging van de voor advies voorliggende regeling.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Advies over het besluit bosbehoudsbijdrage en procedure ontbossen ruimtelijk bedreigde bossen

Download (grootte: 257.1 KB, type: application/pdf)