Jaarprogramma 2013

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 jan 2013
Productnummer
2013-001

De wettelijke grondslag van voorliggende jaarprogrammatie wordt gevormd door artikel 18 van het Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden: “Een strategische adviesraad stelt zijn werkprogramma vast in overleg met de Vlaamse regering.” In voorliggend jaarprogramma 2012 wordt er vooral aandacht besteed aan de prioriteiten van de inhoudelijke werking: de nieuwe eigen initiatieven, de lopende eigen initiatieven, en de adviesvragen waarvan er nu al kan gesteld worden dat de Minaraad die als strategisch zal opvatten. In het jaarprogramma wordt er dus niet ingegaan op de specifieke taken en ondersteunende werkzaamheden die het secretariaat van de Minaraad verzorgt, zoals vertegenwoordiging van de Minaraad in diverse stuurgroepen en commissies, begeleiding van onderzoeksactiviteiten, netwerking, en deelname aan workshops, enz.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads