Beroepsmogelijkheden in het milieuvergunningsdecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (samen met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2011

De Vlaamse Regering stelt voor om de beroepsmogelijkheid van overheidsinstanties bij vergunningen toe te wijzen aan de leidende ambtenaar. Dit moet de procedures voor investeringsprojecten versnellen, zoals beoogd wordt in het Witboek Interne Staatshervorming. Door deze wijziging zal de positie van de stedenbouwkundige ambtenaren wijzigen. Ze zullen zich meer dan voorheen kunnen inzetten als partner bij lokale processen. Relatiebeheer komt centraal te staan. Via vooroverleg en procesbegeleiding zullen ze de gemeenten op een structurele wijze kunnen begeleiden.

De SERV en de Minaraad staan positief tegenover de voorgestelde wijzigingen, maar formuleren niettemin enkele bemerkingen bij de voorstellen die moeten leiden tot een betere besluitvorming, een efficiëntere inzet van middelen en een versnelling van de procedures.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke briefadvies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Gezamenlijke advies met SERV over decreet Beroepsmogelijkheden

Download (grootte: 46.5 KB, type: application/pdf)