Het ontwerpdecreet onroerend erfgoed

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2012
Productnummer
2012-047

Het ontwerpdecreet over het onroerend erfgoed is onder meer gericht op de fusie en vervanging van het de Wet op het behoud van de Monumenten en Landschappen, het Monumentendecreet, het Archeologiedecreet en het Landschapsdecreet. In dit decreet zijn er enkele bepalingen vervat die de aanzet geven voor de integratie van de beheersplannen uit dit beleidsveld en deze van het beleidsveld natuur en bos. Deze integratiebepalingen zijn, in het ontwerpdecreet, grotendeels op een auto-executieve manier geformuleerd. De Minaraad staat, met zijn advies, achter de integratiedoelstelling. Tegelijk wijst de Minaraad op enkele conceptuele en praktische moeilijkheden, die er toe leiden dat het niet vanzelf zal spreken om hier passende uitvoeringsreglementering bij op te maken.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Het ontwerpdecreet onroerend erfgoed

Download (grootte: 39.1 KB, type: application/pdf)