Jaarprogramma 2022

Advies Andere thema's

Samenvatting

Adviesdatum
28 apr 2022
Productnummer
2022-002

Op grond van artikel III.105., van het Bestuursdecreet van 17 december 2018 dient de Minaraad “zijn werkprogramma vast [te stellen] in overleg met de Vlaamse Regering”.

Het huishoudelijk reglement van de Minaraad bepaalt dat het Dagelijks Bestuur de raadswerking strategisch aanstelt, “onder meer via de opmaak van een meerjarig en/of
jaarlijks ontwerpwerkprogramma en de organisatie van de interne voorbereidingsprocessen daartoe, evenals van het daartoe […] te voeren overleg met de Vlaamse Regering.”

Dit jaarprogramma is door omstandigheden pas op 28 april vastgesteld geworden, weliswaar op basis van materiaal dat reeds in de loop van december 2021 en januari 2022 werd besproken en waarover werd beslist. Daarom wordt, op de plaatsen waar dit programma reeds ingehaald is door de feiten, weliswaar de oorspronkelijke notitie weergegeven, maar wordt in voetnoot geduid wat de actuele stand van zaken is.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads