Jaarprogramma 2021

Advies Andere thema's

Samenvatting

Adviesdatum
28 jan 2021
Productnummer
2021-002

Op grond van artikel III.105., van het Bestuursdecreet van 17 december 2018 dient de Minaraad “zijn werkprogramma vast [te stellen] in overleg met de Vlaamse Regering”.

Het huishoudelijk reglement van de Minaraad bepaalt dat het Dagelijks Bestuur de raadswerking strategisch aanstelt, “onder meer via de opmaak van een meerjarig en/of jaarlijks ontwerpwerkprogramma en de organisatie van de interne voorbereidingsprocessen daartoe, evenals van het daartoe […] te voeren overleg met de Vlaamse Regering.”

Met het voorliggend jaarprogramma worden de programmabeslissingen van het in december 2019 vastgestelde meerjarenprogramma terug tegen het licht gehouden en eventueel bijgesteld, zodat beslissingen kunnen worden genomen voor het inhoudelijke programma van 2021. Meteen wordt ook wat gesleuteld aan de interne spelregels en wordt er besloten tot enige andere projecten.
 
Tot slot wordt er een lijst meegegeven van adviesvragen waarvan voorzien wordt dat die mogelijk in 2021 zouden kunnen worden gesteld, gebaseerd op de voor de Minaraad relevante Beleids- en Begrotingstoelichtingen (in hoofdzaak) van minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads