Jaarprogramma 2023

Advies Andere thema's

Samenvatting

Adviesdatum
25 jan 2023
Productnummer
2023-002

Op grond van artikel III.105., van het Bestuursdecreet van 17 december 2018 dient de Minaraad “zijn werkprogramma vast [te stellen] in overleg met de Vlaamse Regering”.

Het huishoudelijk reglement van de Minaraad bepaalt dat het Dagelijks Bestuur de raadswerking strategisch aanstelt, “onder meer via de opmaak van een meerjarig en/of
jaarlijks ontwerpwerkprogramma en de organisatie van de interne voorbereidingsprocessen daartoe, evenals van het daartoe […] te voeren overleg met de Vlaamse Regering.”

Dit jaarprogramma is vastgesteld op 25 januari 2023, op basis van materiaal dat in de loop van december 2022 en januari 2023 werd besproken en waarover werd beslist.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads