De Minaraad is een strategische adviesraad voor het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)

De Minaraad is een strategische adviesraad voor het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse Overheid.