20 nov 2024

STUDIEDAG Keuzes voor een Vlaamse Bio-economie

Oriëntatiemoment Vergroening van de economie

Samenvatting

Datum: 20 nov 2024
Tijd: 12:30 tot 17:30 uur

iCalplaats de gebeurtenis in je agenda

Doelstelling:

De Minaraad organiseert op 20 november 2024 samen met VARIO, SALV, departement EWI, Vlaanderen Circulair en Bio-Energieplatform ODE een studiedag over bio-economie in Vlaanderen.

Locatie: Belpaire gebouw, Groot Auditorium, Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel

De bio-economie omvat alle activiteiten die zich baseren op organisch materiaal of biologische processen. Het is een essentieel onderdeel van de duurzame circulaire Vlaamse economie, en kan een substantiële bijdrage leveren aan de vergroening van onze samenleving. Een Vlaamse bio-economie kan internationale afhankelijkheid reduceren, onze lokale economie weerbaarder maken en opportuniteiten vormen voor kmo’s in de landbouw- en agro-voedingssector. 

De ontwikkeling van de bio-economie vraagt een visie op de toekomst van de Vlaamse economie en een grote beleidscoherentie tussen alle betrokken domeinen. Er zijn diverse keuzes mogelijk voor het verdere traject waarlangs de Vlaamse bio-economie zich kan ontwikkelen. Zo moeten nieuwe ontwikkelingen zich inpassen in een regio met een grote druk op landbouwgrondgebruik, strakke restricties voor gebruik van meststoffen en water en hoge transportkosten. Dit alles is mogelijk, maar dit vraagt een systeemvisie en inventiviteit voor het oplossen van lokale uitdagingen. 

Het programma bekijkt eerst de drijfveren op Vlaams niveau, en de bijdrage die de bio-economie hier kan leveren, zoals de verdere verduurzaming van de landbouw, open strategische autonomie en klimaatmitigatie én -adaptatie. Dit geeft aan dat de Vlaamse uitwerking van de bio-economie kiest voor lokale samenwerkingen, circulair biomassagebruik en innovatieve oplossingen voor hoogwaardige valorisatie. In een tweede deel worden enkele nieuwe projecten getoond die deze keuzes illustreren. De studiedag besluit in overleg met de deelnemers waarbij mogelijke vervolgpistes worden verkend.

Zet 20 november 2024 reeds in je agenda - het programma volgt binnenkort!

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Ine Baetens Ine Baetens
: Functie adjunct v.d. directeur (afval, materialen, circulaire economie)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres ine.baetens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 34

Agendapunten

  • STUDIEDAG Keuzes voor een Vlaamse Bio-economie

    Tijd: 12:30 tot 17:30u