Vlaamse Strategienota Duurzame Ontwikkeling: invulling van de operationele projecten

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
10 sep 2009

De Vlaamse Regering gaf recent invulling aan de operationele projecten van de Vlaamse Strategie voor Duurzame ontwikkeling. De Minaraad stelt vast dat de projecten onvolledig en beperkt uitgewerkt werden. Twee projecten vormen hierop een uitzondering: 'duurzaam wonen en bouwen' en 'educatie voor duurzame ontwikkeling'. Ondanks de grote vertragingen die de projecten opgelopen hebben, komen ze ook te vroeg. Tegen de zomer van 2010 moet de regering een nieuwe strategienota voor duurzame ontwikkeling opstellen, die zich moet baseren op een grondige evaluatie van het lopende beleid. De uitwerking van de operationele projecten wordt best afgestemd op deze evaluatie zonder de uitvoering van de projecten verder te vertragen.

Uit de projectfiches komen drie problemen naar voor: het ambitieniveau van de projecten ligt te laag, de afstemming tussen de beleidsdomeinen blijft uiterst moeilijk en de mondiale dimensie ontbreekt.

De Minaraad apprecieert wel de participatieve werkwijze die gehanteerd werd bij de uitwerking van het Vlaams Implementatieplan voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). De Raad pleit voor een gelijkaardige aanpak bij de uitvoering van het plan. In deze context vraagt de Minaraad snel duidelijkheid te scheppen over de financiering van de acties van de EDO-projectfiche.

Downloads

Advies over de Vlaamse Strategienota Duurzame Ontwikkeling: invulling van de operationele projecten

Download (grootte: 161.8 KB, type: application/pdf)