Duurzame infrastructuur voor Europa

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
10 sep 2009

De Minaraad is een actief lid van de EEAC (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils), de Europese koepelorganisatie van adviesraden voor milieu en duurzame ontwikkeling. Naar aanleiding van de jaarlijkse conferentie bereiden de vertegenwoordigers van de leden van de EEAC telkens een verklaring voor die de verschillende raden nadien kunnen onderschrijven.

De EEAC-verklaring 2009 'Towards Sustainable European Infrastructures' gaat ervan uit dat de mobiliteit- en energiesystemen, de daarmee overeenstemmende ruimtelijke patronen van bewoonde gebieden, rendabel landgebruik en verbindende infrastructuren er in de tweede helft van de 21ste eeuw totaal anders zullen uitzien dan vandaag. De Europese Unie moet daarom deze toekomstige ingrijpende wijzigingen nu reeds voorbereiden in haar beleid en financieringspolitiek. De verklaring van de EEAC legt de basis voor een nieuwe benadering aan de hand van voorbeelden. Onder meer op de transportinfrastructuren, de infrastructuren voor elektriciteit van hernieuwbare bronnen en groene gordels en Trans-Europese Habitat Netwerken wordt dieper ingegaan.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies over Duurzame infrastructuur voor Europa

Download (grootte: 64.5 KB, type: application/pdf)