Transitieprioriteit circulaire economie: inkanteling Plan C

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
17 aug 2016
Productnummer
2016-014

Het ontwerpdecreet over de inkanteling van Plan C in de OVAM gaat in feite over de administratieve voorwaarden waaronder de personeelsleden van de vzw Plan C door de OVAM kunnen overgenomen worden. De Minaraad formuleert daar geen opmerkingen bij. Hij herhaalt wel, wat hij eerder in 2011 al stelde, dat bij de uitwerking van de nieuwe structuur rekening moet gehouden worden met een aantal principes. De Raad komt hierop mogelijk nog terug in zijn advies over het Verzameldecreet.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Transitieprioriteit circulaire economie: inkanteling Plan C

Download (grootte: 152.1 KB, type: application/pdf)