Subsidiëring lokale besturen voor afval- en materialenbeheer (met SERV)

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
25 apr 2022
Productnummer
2022-006

De Minaraad en de SERV brachten op 25 april 2022 gezamenlijk een briefadvies uit over een voorontwerp besluit inzake de subsidiëring van lokale besturen voor het afval‐ en materialenbeheer, wat erop gericht is een voorgaand besluit (van 23 januari 2004) betreffende dit subsidiesysteem volledig te vervangen.  

De Minaraad en de SERV vinden dit voorgelegde nieuwe besluit een positieve stap, want de procedures worden verbeterd en voor een stuk ook vereenvoudigd. In principe zal dit de lokale besturen – als aanvragers en ontvangers van deze subsidies – ten goede komen, aangezien verwacht kan worden dat dit de doorlooptijd van de ingediende dossiers zou verkorten en dit zodoende aan de lokale besturen sneller en zekerder uitzicht op resultaat zou geven.  

De volgende stap is vanzelfsprekend dat er ook een vernieuwd ministerieel besluit wordt doorgevoerd, met de omschrijving van de subsidieerbare acties, en de voorwaarden en percentages in dat verband. Momenteel geldt in dit verband het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd. In de regeringsnota wordt terecht verwezen naar de diverse, meer ambitieuze, doelstellingen die de Vlaamse Overheid zichzelf opgelegd heeft i.v.m. afval‐ en materialenbeheer. De Raden staan achter deze doelstellingen en vragen dan ook dat de aanpak hiervan met kracht wordt ondersteund.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Briefadvies subsidiëring lokale besturen voor afval- en materialenbeheer

Download (grootte: 367.1 KB, type: application/pdf)