Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
25 jun 2015
Productnummer
2015-015

De Minaraad verstrekte een beknopt briefadvies over dit geïntegreerde Jeugdbeleids- en Kinderrechtenplan, waarbij kort duidelijkheid gevraagd werd in verband met de kinderrechten, gesuggereerd werd om de omgevingsanalyse aan te vullen met een evaluatie van de effectiviteit van het vorige Jeugdbeleidsplan, er op gewezen werd dat de focus op kinderen en jeugd wat verloren dreigt te gaan door de brede invulling van strategische en operationele doelen, positieve commentaar geleverd werd bij de actieve rol die de jeugd toegedacht wordt inzake duurzame ontwikkeling, er gepleit werd voor een meer evenwichtige operationele uitwerking van de onderscheiden aspecten van duurzame ontwikkeling, evenals voor een duidelijker band tussen het strategische en het operationele.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

Download (grootte: 141.1 KB, type: application/pdf)