De toekomstverkenning en governance-aspecten bij de conceptnota m.b.t. de Transversale beleidsnota

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
30 apr 2015
Productnummer
2015-009

Aanleiding voor dit briefadvies is de recente goedkeuring door de Vlaamse Regering van de conceptnota, met het algemene kader voor het opstellen van de transversale beleidsnota Vlaanderen 2050. Het briefadvies bevat twee luiken.

In het eerste luik doet de Raad een aantal vaststellingen met bijbehorende aanbevelingen bij de uitgevoerde omgevingsanalyse.

In het tweede luik gaat de Raad in op het governance-aspect van de transversale beleidsnota.

Wat de omgevingsanalyse betreft, vraagt de Raad om beter de urgentie van de diverse milieu-uitdagingen in beeld te brengen, en om niet als enige beleidsoptie alle heil te verwachten van innovatie en technologie.

Inzake governance vraagt de Raad om deze oefening van het opstellen van de transversale beleidsnota als kans aan te grijpen om de samenhang te verhogen tussen bestaande of nog in opmaak zijnde langetermijnbeleidsplannen, vanuit een ambitieuze visie op duurzame ontwikkeling.

Naast een focus op samenwerking en co-creatie, pleit de Raad tenslotte voor een voldoende (pro)actieve en leidende rol voor de overheid in de verschillende transities.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

De toekomstverkenning en governance-aspecten bij de conceptnota m.b.t. de Transversale beleidsnota

Download (grootte: 45.7 KB, type: application/pdf)