Het Europese herstelplan en het MFK 2021-2027

Oriëntatienota Vergroening van de economie

Samenvatting

Vrijdag 19 juni 2020 ging een Europese Top door, voorgezeten door voormalig premier Charles Michel. De EU-leiders discussiërden over het Europese herstelfonds, dat ingesteld zou worden als antwoord op de economische crisis die veroorzaakt werd door de COVID-19-pandemie. Tegelijk hadden ze het ook over de krachtlijnen van het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027.  

Beide voorstellen – herstelfonds en lange-termijn begroting van de EU – zijn op 27 mei 2020 uitgebracht door de Europese Commissie. In de dagen na 27 mei 2020 had het secretariaat van de Minaraad t.b.v. de raadsorganisaties een briefing opgemaakt over deze commissievoorstellen: omvang en structuur van de voorstellen, verbanden met de green deal en enkele doorwerkingselementen die van belang zijn voor de Belgisch/Vlaamse situatie. Ter gelegenheid van de Europese Top werd deze Mina-briefing vrijgegeven.  

Deze 10 pagina’s tellende briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad. Vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties. Het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij mogelijke verdere raadswerkzaamheden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Het Europese herstelplan en het MFK 2021-2027

Download (grootte: 411.5 KB, type: application/pdf)