EU-actieplan voor de circulaire economie

Oriëntatienota Materialen

Samenvatting

Deze briefingnota betreft een toelichting bij het nieuwe Actieplan voor de circulaire economie dat de Europese Commissie op 11 maart 2020 in het kader van de Europese Green Deal heeft uitgebracht.

Het plan omvat een agenda van maatregelen die de Commissie de komende jaren zou uitvoeren of opstarten om de transitie naar een  “klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie” te versnellen.

Met het nieuwe actieplan wil de Commissie het zwaartepunt van haar beleid verschuiven naar de “opwaartse” fasen van de productlevenscyclus, met name de ontwerp-, productie- en consumptiefase. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het beleidskader voor duurzame producten. Bovendien wordt het bereik van het actieplan, in vergelijking met het vorige, verbreed naar alle grondstofintensieve sectoren met een hoog “circulariteitspotentieel”.

Uit de voorstellingswijze van de Commissie kan worden afgeleid dat, met het voorgestelde actieplan, een meer ambitieuze beleidsperiode wordt ingeluid m.b.t. de beoogde transitie naar een circulaire economie. En de ontwikkelingen op het Europese niveau, sinds het uitbrengen van het actieplan, laten vermoeden dat het algemeen opzet om te komen tot een transformatie richting circulaire economie, ook in post-Corona-tijden zal worden aangehouden.

De briefing behelst vooral een samenvatting van het actieplan met een overzicht van de belangrijkste maatregelen die de Commissie in het vooruitzicht stelt. Aan het einde volgt een deel met voorlopige conclusies, onder meer over de accentverschuivingen die zijn opgetreden t.o.v. het vorige actieplan, de relatie met de industriestrategie en de mogelijke betekenis voor het Vlaamse gewest en Vlaanderen.

Deze briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad: vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

Downloads

EU-actieplan voor de circulaire economie

Download (grootte: 362.7 KB, type: application/pdf)