Vlaams NME-beleid voor de toekomst

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
01 mrt 2012
Productnummer
2012-017

De Minaraad drukt in een briefadvies op eigen initiatief zijn bezorgdheid uit over de toekomst van het NME-beleid op Vlaams Niveau. Hij herbevestigt de relevantie van Natuur- en Milieueducatie (NME) en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). De gedeeltelijke bevoegdheidverschuivingen in het kader van de Interne Staatshervorming mogen niet leiden tot een ontmanteling van het Vlaamse NME-beleid.

Daarnaast blikt de Minaraad in dit advies vooruit op de toekomstige rol van NME en EDO. Hierbij stelt de hij dat de ervaring die de sector heeft met lerende processen, gedeeld en ingezet kan worden met maatschappelijke processen die gekenmerkt worden door experimenteren en leren. De Raad verwijst onder andere naar de transitiearena’s, het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het proces van sociale innovatie. Het kan daarbij nuttig zijn om EDO-principes te integreren binnen NME. EDO/NME kunnen bijdragen aan het sociaal kapitaal dat noodzakelijk is om transitieprocessen succesvol af te ronden. In lijn hiermee pleit de Raad voor een versterking van het wetenschappelijk onderzoek naar lerende processen (verwant aan NME/EDO).

De Raad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Vlaams NME-beleid voor de toekomst

Download (grootte: 55.8 KB, type: application/pdf)