Maatschappelijke innovatie

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
19 dec 2013
Productnummer
2013-064

Vaak wordt "sociale innovatie" verengd tot "werkplaatsinnovatie". Daarom kiest de Minaraad voor de term "maatschappelijke innovatie" in dit advies omdat zij ook aandacht wenst voor innovatie op het vlak van cultuur, gewoonten, samenwerkingsvormen, organisatiewijzen en/of standaardprocedures buiten de werkplek.

De Raad beschouwt technologische innovatie en maatschappelijke innovatie in deze context als twee dimensies van innovatie, die beide nodig zijn om een transitie naar een duurzame samenleving te bewerkstelligen. Voor elk van beide dimensies moet er dan ook een gunstig klimaat gecreëerd worden.

Om een voor maatschappelijke innovatie gunstige omgeving te creëren in functie van de benodigde transities, wijst de Minaraad op een aantal uitdagingen voor de Vlaamse overheid: op strategisch vlak, op conceptueel en wetenschappelijk vlak, wat betreft de financiering, op vlak van wet- en regelgeving, wat betreft de overheidscultuur en op het vlak van vorming en kennisoverdracht.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads