Aanpassing CHZ-kaai voorhaven Zeebrugge

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
26 nov 2009

Aan de oostkaai van het westelijk schiereiland van de voorhaven van Zeebrugge wil men de kaaimuur van de containerterminal (CHZ) renoveren zodat schepen met een grote diepgang kunnen aanmeren over de hele kaailengte van de bestaande terminal. De Minaraad heeft de decretale opdracht om de milieutechnische kant te belichten van projecten die meer dan 10 miljoen euro kosten.

De Raad herhaalt in eerste instantie zijn pleidooi voor het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor het Vlaamse havenbeleid als kader voor de onderlinge afstemming van de aparte havenplannen. Hij wijst er ook op dat de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) voorgesteld wordt als een instrument van vergelijking, terwijl het enkel dient om een drempel te bepalen.

De Minaraad verwacht geen aanzienlijke milieueffecten, maar maakt opmerkingen bij de mogelijke geluidshinder en hinder door trillingen tijdens de heiwerken. De Raad vraagt ook dat de haven van Zeebrugge inspanningen zou leveren om de voorzieningen voor walstroom te installeren en om zwavelarme brandstof beschikbaar te hebben tegen 2010 wanneer het gebruik ervan opgelegd wordt voor aangemeerde schepen.

Als de overheid een zeeweringsproject voor de kust ontwikkelt, vraagt de Raad om daarbij rekening te houden met de mogelijkheden die zich zo aanbieden voor de estuaire vaart.

Ten slotte stelt de Raad nog voor om tijdens de werken een centraal klachtenmeldpunt te organiseren voor het melden van hinder. De Raad vraagt ook om de informatie over het project in de nabijgelegen gemeenten te verspreiden.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies over de aanpassing CHZ-kaai voorhaven Zeebrugge

Download (grootte: 753.3 KB, type: application/pdf)