Wijziging sectoraal uitvoeringsplan "Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen" (UMBHA)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
05 dec 2013
Productnummer
2013-056

Door de gewijzigde context op Europees en Vlaams wetgevend vlak is de bijstelling van het UMBHA noodzakelijk. Maar aangezien het plan aan het eind van zijn termijn (2015) gekomen is en gelet op gewijzigde context en nieuwe visies, vraagt de Minaraad dat de opvolger van het UMBHA zo vlug mogelijk opgemaakt en vastgesteld wordt. Naast de voorgestelde wijzigingen vraagt de Raad ook nog enkele andere evidente bijstellingen in het huidige UMBHA. De Raad waarschuwt voor de schrapping van het engagement om een kader uit te werken voor inzet van organisch-biologisch afval als dit niet gelijktijdig opgevangen wordt in een ander beleidsdocument. Hij steunt de schrapping van het subadvies van het Overlegplatform Huishoudelijke afvalstoffen over milieuvergunningsaanvragen voor eindverwerking. Hij benadrukt ook dat de geplande invoering van een definitie voor bedrijfsrestafval in VLAREMA, naast de bestaande in het UMBHA, er niet mag toe leiden dat juridische onduidelijkheid ontstaat door twee verschillende definities voor hetzelfde begrip.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Wijziging sectoraal uitvoeringsplan "Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen"

Download (grootte: 68.7 KB, type: application/pdf)