Wijziging van het oppervlaktedelfstoffendecreet (met SERV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
05 dec 2013
Productnummer
2013-057

Minaraad en SERV onderschrijven de afstemming van het oppervlaktedelfstoffenbeleid met het Materialendecreet voor de toepassing van de materialenhiërarchie. 

De Raden vragen om bij de opmaak van het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan en de oppervlaktedelfstoffennota's ten volle rekening te houden met acties en maatregelen die worden ondernomen in andere beleidsvelden. Dit vergt beleidsdomeinoverschrijdend overleg bij de voorbereiding. Met stakeholders moet gedurende het hele traject overlegd worden. De Raden zijn geen voorstander van verplichte adviesvragen voor de delfstoffennota's. 

Daarnaast vinden de Raden dat het voorstel voor de vraaggestuurde aanpak moet worden bijgestuurd. De vraaggestuurde aanpak moet passen in het oppervlaktedelfstoffenbeleid, en moet bovendien, als deze aanleiding zou geven tot de aanduiding van nieuwe ontginningsgebieden, voldoen aan een aantal criteria en kunnen rekenen op voldoende lokaal draagvlak. 

De Raden stellen ten slotte voor om de evaluatie van de oppervlaktedelfstoffennota's minstens om de vijf jaar te voorzien.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Wijziging van het oppervlaktedelfstoffendecreet (met SERV)

Download (grootte: 59.8 KB, type: application/pdf)